top of page

Trebåtkran

Ved foreningens anlegg på Ballastbrygga (Nordre Banegate 36) har MTM installert en kran utelukkende beregnet for trebåtrelatert løft. Denne bidrar til et levende trebåtmiljø på Ballastbrygga.

Medlemmer som har mottatt intern sikkerhetsopplæring kan selv bruke denne kranen til trebåtrelaterte løft. Foreningen har også en egen kranfører som kan være behjelpelig med løft for andre.

 

Pris for medlemmer er NOK 100,-

Pris for ikke-medlemmer er NOK 500,-

Årsmedlemskap for ordinær medlem NOK 225,-

Kranansvarlig

Ove Olsen  470 74 672

Historisk komitè

Foreningen ønsker å bidra til at vi ikke blir et historieløst samfunn. Vi tar derfor samfunnsansvar ved å ta vare på dokumenter og gjenstander som dokumenterer Mandal by og områdets viktige maritime- og industrihistoriske tradisjoner.

 

I tillegg til mottak og registrering av historisk materiale, driver også foreningen med historieskriving og historiske intervjuer. Den siste tiden har vi eksempelvis skrevet historien til Nyvold Båtbyggeri, Nygård Båtbyggeri og historien til Marna S. Videre har foreningen gjennomført en rekke intervjuer med nøkkelpersoner fra blant annet Båtservice, Westamarin, Slippen og Marna Motor.

Dersom du sitter på dokumentasjon, bilder, film eller gjenstander, som forteller noe om historien vår, er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg. Vi er både interessert i overtakelse eller kopiering av materiale for å sikre at dette ikke vil gå tapt.

For å sikre det historiske materialet har foreningen nylig bygd et brannsikret arkivrom ved foreningens lokaler på Ballastbrygga. Digitalisert materiale ivaretaes på eksterne serverer.

Ta gjerne kontakt med oss!

Leder for Historisk komitè:

Nils Sodeland  917 31 960

Omplassering av båter

Trebåtforeningen ser det som sentralt at trebåtkulturen i Mandal opprettholdes, vi har derfor ingen trebåter å miste.

Fra tid til annen blir vi kontaktet av folk som har en trebåt som trenger et nytt, godt hjem. For disse menneskene er ofte vissheten om at båten blir vedlikeholdt og brukt viktigere enn selve overgangssummen.

Det er foreningens policy at trebåtene har det best når en dedikert person har ansvar for tilsyn og vedlikehold, og vi forsøker å bidra til å lokalisere omplasseringskandidater.

For å bidra til å finne gode, lokale hjem har vi derfor, i lokalene til foreningen på Ballastbrygga, en oppslagstavle der interesserte etter avtale med foreningen kan gjøre oppslag. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre en direkte henvendelse til oss, vi kjenner muligens noen gode folk som er på utkikk etter båt.

Kurs i praktisk musealt magasinarbeid

Sortering, sikring, registrering, konservering, magasinering og klargjøring for utstilling.

Oppstart: 19. april 2021 -->

Sted: Ballastbrygga (Nordre Banegate 36)

Kontakt:

Nils Sodeland  917 31 960

bottom of page