top of page

Ballastbrygga industrihistoriske senter

Vest-Agder museet, Marna motor og Mandals Trebåt og Motorforening drifter i samarbeid Ballastbrygga industrihistoriske senter på Nedre Malmø i Mandal.

 

Industrihistorien i Mandal, og spesielt på Nedre Malmø, er unik. Det er et område med stor tetthet og et rikt mangfold av industrihistorie. 

 

Geografisk plassering, gode havner, laksefiske, trelasthandel og omsetning av «bondeprodukter», la grunnlag for etablering av tettstedene «De Danske boder» og Malmø, på hver sin side av munningen til Mandalselva, allerede på slutten av 1500-tallet.

Fra 1500-tallet til 1720 utviklet Mandal seg fra en sesongarbeidsplass til en liten by, der fiskeeksport og trelasthandel var hovednæringen.

På 1700-tallet etablerte det seg skipsbyggeri samt en rekke mindre fabrikker på Malmø. Nettopp dette gjør Ballastbygga til et ideelt sted for det industrihistoriske senteret.

Organisatorisk er alle tre partene i senteret adskilt med vanntette skott, samtidig som formålet og visjonen til senteret er noe vi sammen arbeider for å oppnå. 
i ønsker å fylle den gamle dampskipsekspedisjonen med maritim- og industrikulturaktiviteter. Tanken er at senteret skal være levende og lærerikt, altså noe langt mer enn en statisk utstilling, og dermed appellere til aktivitet hos interesserte i alle aldre. Kompetanseoverføring mellom generasjoner innen lokal mekanikk, båtbyggertradisjon og maritim kunnskap er sentrale elementer i prosjektet.

bottom of page